Filmnyheter, hösten/vintern 2018

Har du ingen katalog?

Ingen fara! Ovan finner du Kunskap & Upplevelses showreel med de filmer vi presenterades under konferensen.
Nedan finner du en länk till vår katalog för hösten/vintern 2017/2018.

Katalog, hösten 2017